O akci

Co je Barcamp?

Je to mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů zaměřující se na aktuální témata. Tento formát ne-konference se v Česku objevil poprvé v roce 2010 ve Vsetíně a následně se ze svého původního tématu rozšířil i do dalších oborů.

Pražský Barcamp – konference o vzdělání a praxi

Začal v roce 2017 s cílem pomáhat studentům středních i vysokých škol k získávání lepších pracovních zkušenosti z různých oborů, inspirací od profíků nebo nabídkou rozmanitých praxí a stáží. Současně s tím jim pomáhá najít cestu k pochopení, v čem jsou jedineční a v čem mohou rozvinout své schopnosti (problém, se kterým se potýkala většina z nás).

Samotný program je řešen formou hlasování o přednáškách a uskuteční se ty, které obdrží nejvíce hlasů. Každý rok si přednášku na Barcampu vypíše více jak 40 zajímavých řečníků. Doprovodný program tvoří workshopy. Inovací posledních ročníků je možnost být součástí několika menších projektů, kde si lidé vyzkouší profesi nanečisto, a to vše v inspirujících prostorách společnosti Microsoft CZ, která je hlavním partnerem.

Konference na cestách

Chceme zlepšovat podmínky sebe-rozvoje studentů a dát jim příležitost k získání prvních (nejen) pracovních zkušeností. Díky podnětům od účastníků předešlých Barcampů jsme vytvořili koncept přednášek a workshopů, které budeme realizovat ve spolupráci se školami a firmami na regionální úrovni.

Chcete se připojit nebo nám jinak pomoci? Ať jste firma, škola nebo student, ozvěte se nám s nápady na: kosikova@prazskybarcamp.cz

Kulaté stoly jsou primárně setkání zástupců škol a firem u jednoho stolu při řešení témat jak více zapojit mladé studenty do reálné praxe a jak více propojit teoretický svět škol s praktickým pohledem firem s cílem zajímavé spolupráce. Další ročník se pokusí propojit dosavadní účastníky ještě s dalšími aktéry této oblasti, jako jsou státní instituce, organizace věnující se vzdělávání a agentury zaměřené na pracovní prostředí.

Příští ročník proběhne v polovině března 2020, a pokud máte zájem o účast, určitě nás kontaktujte: kosikova@prazskybarcamp.cz

Všechny konference se konají pod záštitou organizace Cetas z.s. (IČO 01299069)